Algemene voorwaarden

De website www.lilu.be wordt beheerd door de BVBA MAISON DEQUANTER, met maatschappelijke zetel Baljuwstraat 9, 1000 Brussel en ingeschreven bij het handelsregister van Brussel onder het nummer BE 0411.909.411 (hierna ‘Maison Dequanter’). MAISON DEQUANTER kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 2 511 20 50 en per e-mail op het volgend adres: info@lilu.be

Gelieve onderstaande voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) aandachtig te lezen alvorens een product op deze Website te bestellen. Elke bestelling die via deze Website wordt geplaatst, zal onderworpen worden aan deze Algemene Voorwaarden.

Alle informatie over de LILU-producten die online verkocht worden door het bedrijf Maison Dequanter zijn, samen met referentienummer en prijs, beschikbaar op website www.lilu.be.

De prijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW en exclusief transport- en leveringskosten. Het totale bedrag van de bestelling omvat het volgende: productprijs inclusief BTW en transportkosten. Maison Dequanter behoudt zich het recht voor, om haar prijzen op elk ogenblik aan te passen. De transportkosten variëren volgens het bestelde product, het leveringsadres en gekozen leveringsmethode.

Maison Dequanter werkt uitsluitend met Europese leveranciers in Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland en garandeert hoge kwaliteitsnormen voor haar producten.

De aangeboden producten, zijn die beschreven op de website op de dag waarop de klant de website raadpleegt.

Er worden twee soorten producten op de website aangeboden: Signature bags en gepersonaliseerde bestellingen.

De signature bags die op de website worden voorgesteld, zijn op voorraad en enkel gereserveerd voor directe verkoop via de e-shop. De klant kan één van deze tassen onmiddellijk bestellen. De prijs is aangegeven op de website en de leveringstermijn ligt tussen 1 en 4 weken (afhankelijk van de bestemming). Indien de klant een model bestelt dat niet op voorraad is, wordt dit beschouwd als een gepersonaliseerde bestelling vanwege het specifiek of gepersonaliseerd verzoek (leerkeuze, model, toebehoren, enz.). Hiervoor wordt op de standaardprijs, een toeslag van 10% aangerekend. De prijs en beschikbaarheid zullen via een bevestigingsmail worden bevestigd. Als het gekozen leer op voorraad is (wat meestal het geval is) moet u een productietijd tussen 8 en 10 weken rekenen, aangezien de productie op ambachtelijke wijze gebeurt en een welbepaalde knowhow wordt vereist – LILU zet zich in als een duurzaam en “slow-fashion” bedrijf.
Als het gekozen leer niet op voorraad is, wordt er met de Klant contact genomen om de beschikbaarheden van andere leersoorten, de productie- en levertermijn te bespreken. Maison Dequanter behoudt zich het recht voor om met het resterende leer van een gepersonaliseerde bestelling, extra exemplaren te vervaardigen, die in de winkel tegen de normale prijs zullen worden verkocht.

Hoewel wij ernaar streven om op de Website informatie te publiceren die, naar ons beste weten, accuraat en up-to-date is, kan het gebeuren dat bepaalde producten die op de Website worden getoond niet langer beschikbaar zijn voor verkoop. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan tikfouten, productbeschrijvingen of duidelijke fouten (zoals verkeerd geprijsde producten) op de Website.
Wij stellen alles in het werk om onze producten te presenteren aan de hand van afbeeldingen van hoge kwaliteit. Kleine kleurnuances en andere variaties in de producten zijn echter mogelijk als gevolg van verschillende beeldverwerkingstechnieken of schermtechnologieën of om andere technische redenen.

Het productaanbod op onze Website is niet-bindend en vormt slechts een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding door ons. Maison Dequanter behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de Website te allen tijde te wijzigen.

Bestellingen worden ingediend via de website www.lilu.be. Bij de eerste bestelling maakt de Klant een account aan en vult hij een bestelformulier in, waarbij hij bepaalde informatie doorgeeft om de verwerking van zijn bestelling door Maison Dequanter mogelijk te maken (zie privacyverklaring). Elke bestelling is onderworpen aan de naleving van de procedure die door Maison Dequanter is opgesteld:

De klant selecteert zijn product door het model en de kleur te kiezen en voegt het aan zijn winkelmandje toe. Via de “winkelmand” kan de klant steeds zien of het geselecteerd product toegevoegd is en zijn bestelling wijzigen of valideren.

De klant controleert de details van zijn winkelmandje en kiest de leveringsmethode (levering of afhaling) zodat hij zijn bestelling kan valideren. Het totaalbedrag van de bestelling wordt hier inclusief BTW weergegeven. De transportkosten worden later in de validatie berekend.

Als deze stap nog niet is voltooid, maakt de klant zijn account aan door zijn volledige contactgegevens voor levering en facturatie in te vullen.

Bij het valideren van de bestelling, aanvaardt de klant de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op de website.

De klant kiest zijn leverings- (de prijs is afhankelijk van het product en de bestemming) en zijn betaalmethode. Vervolgens wordt hij doorgestuurd naar de beveiligde betalingssite waar hij zijn bankgegevens invoert.

De klant ontvangt een e-mail ter bevestiging van:
– De invoering van zijn bestelling
– De details van de bestelde artikelen
– De totaalprijs
– De leveringskosten
– De leveringstermijn of – data
– De gekozen betaalmethode

Maison Dequanter behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de Website te allen tijde te wijzigen.

Maison Dequanter behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren als:
– Ongewone of beledigende claims
– Ongewone bestellingen met betrekking tot de hoeveelheden
– Ongewone of onrechtmatige retours
– Bestaande geschillen met de klant
– Niet betaling van een vorige bestelling
– Verdachte bankgegevens
– Weigering van het betaalmiddel/ kredietkaart door de bankorganisaties

Maison Dequanter kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De klant selecteert zijn product door op de knop ‘E-MAIL ONS’ te klikken. De knop bevindt zich onder de prijs.

Na op de knop te hebben geklikt, wordt de klant doorgestuurd naar een contactformulier dat hij moet invullen als hij een bestelling voor het geselecteerde product wil plaatsen of aanvullende informatie over het laatste wil ontvangen.

De Klant wordt verzocht om de informatie die in het contactformulier is ingediend te verifiëren alvorens deze te valideren en te verzenden. Het staat de Klant vrij om de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld te wijzigen.

Na verificatie van de informatie in het contactformulier en het aanbrengen van de nodige wijzigingen, kan de klant het contactformulier valideren en verzenden. Door het contactformulier te valideren en te verzenden, bevestigt de Klant dat hij instemt met de GTCS die op de Website wordt voorgesteld. De Klant wordt ook aangemoedigd om expliciet zijn toestemming te geven aan de GTCS door een eenvoudige zin in zijn e-mail op te nemen. De algemene voorwaarden worden systematisch in pdf-formaat aan de antwoordmail toegevoegd.

Er wordt zo snel mogelijk een bevestigingsmail naar de klant gestuurd om hem te informeren over de prijs van het / de product (en) en of de bestelling kan worden uitgevoerd of niet. Zoals hierboven vermeld komt er een toeslag van 10% bovenop de standaardprijs van het model. De productie duurt tussen de 8 en 10 weken als het gevraagde leer op voorraad is en de levering tussen de 1 en 4 weken.

Maison Dequanter behoudt zich het recht voor om het productaanbod op de Website te allen tijde te wijzigen.

Maison Dequanter behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren als:
– Ongewone of beledigende claims
– Ongewone bestellingen met betrekking tot de hoeveelheden
– Ongewone of onrechtmatige retours
– Bestaande geschillen met de klant
– Niet betaling van een vorige bestelling
– Verdachte bankgegevens
– Weigering van het betaalmiddel/ kredietkaart door de bankorganisaties

Maison Dequanter kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

De betalingen gebeuren met behulp van het beveiligde betalingsprotocol Stripe
Wij aanvaarden de volgende betaalmethodes: Visa, Mastercard en Bancontact
Stripe is een bedrijf met hoofdzetel in San Francisco, 185 Berry street – Verenigde Staten. Voor bijkomende informatie kan de Klant de volgende website raadplegen https://stripe.com/fr

De producten blijven eigendom van Maison Dequanter tot de volledige betaling van de aankoopprijs (incl. btw) door de klant.

Maison Dequanter levert enkel in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Groot-Brittannië. Wenst u een levering in een ander dan de bovenvermelde landen, neem dan contact met ons.

Maison Dequanter streeft naar volgende leveringstermijnen:
– 30 werkdagen voor Signature Bags;
– 60 werkdagen voor gepersonaliseerde bestellingen..

De afhalingen gebeuren in de winkel: Boutique LILU gevestigd Baljuwstraat, 9 te 1000 Brussel en kunnen na ontvangst van een bevestigingsmail dezelfde dag, tijdens de openingsuren afgehaald worden. Hiervoor moet u in het bezit zijn van uw identiteitskaart en factuur.

Alle bestellingen worden in België door BPost geleverd.
De levering gebeurt op het door de klant opgegeven adres, maar kunnen niet in hotels of postbussen geleverd worden.
Bij afwezigheid of tenzij de post technisch onmogelijk was te leveren, ontvangt u een melding om binnen de 14 dagen de bestelling af te halen in een afhaalpunt (voorzien van uw identiteitsbewijs).
Als u het niet afhaalt, wordt de bestelling automatisch naar Maison Dequanter teruggestuurd en zal de Klant gecontacteerd worden om de levering op eigen kosten weer op te sturen.
De weergegeven levertermijnen zijn enkel indicatief en vertraging mag geen aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling of tot betaling van schadevergoeding ten voordele van de Klant.
Levering betekent fysieke overdracht van de producten aan de klant.
De leveringskosten van toepassing op de bestelling, zijn deze vermeld bij bestelling.
Los van de eigendomstitel, gaat het risico van verlies en schade over op de klant op het ogenblik van de levering.
Maison Dequanter kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering veroorzaakt door gebeurtenissen buiten haar controle zoals overmacht of staking van de transporteur.

De herroepingsrecht wordt uitsluitend uitgeoefend voor Signature Bags, (punt 3.1.) en niet voor gepersonaliseerde bestellingen (punt 3.2.) gemaakt volgens specificaties van de klant (art. VI.53, CDE) namelijk “de consument kan het herroepingsrecht (…) niet uitoefenen voor de levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument of gepersonaliseerd zijn”

Voor signature Bags heeft de Klant het recht om binnen de veertien (14) dagen zonder opgave van reden te herroepen.
Om geldig uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te voeren, dient u Maison Dequanter via mail (info@lilu.be) op de hoogte te brengen, met melding van volgende informatie: naam, voornaam, productnaam, productfoto en beschrijving van het product.

De producten dienen naar het volgende adres teruggestuurd te worden:
Boutique Lilu,
Baljuwstraat, nr.9
1000 – Brussel

De retour is succesvol afgerond wanneer Maison Dequanter dit door middel van een bevestigingsmail heeft bevestigd.

De retourzending wordt binnen de veertien (14) dagen na herroeping teruggezonden en de retourkosten zijn uitsluitend ten laste van de Klant.
De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin ze werden geleverd. U bent als enige aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van hun behandeling, anders dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen. U dient ervoor te zorgen dat de producten intact zijn, dat ze niet zijn gebruikt, niet versleten zijn of op welke wijze dan ook beschadigd. Wij behouden ons het recht voor om de retourzending te weigeren van producten die beschadigd zijn, zich in slechte staat bevinden of zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de controles die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de aard en de kenmerken van de producten.
De terugbetaling van de Signature Bags zal uiterlijk 20 dagen na ontvangst, uitgevoerd worden met hetzelfde betaalmiddel als door de Kant voor de oorspronkelijke transactie gebruikt.

Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, is de aansprakelijkheid van beide partijen beperkt tot de schade die kenmerkend is voor dit soort overeenkomsten en die op het ogenblik van het sluiten van de verkoopovereenkomst kon worden voorzien.

Maison Dequanter kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade of ongemak inherent aan het gebruik van het internetnetwerk.
Maison Dequanter staat garant voor het leveren van producten die voldoen aan de contractuele bepalingen nl overeenkomstig de productbeschrijving zoals weergegeven op de website en geschikt voor het doeleinde waarvoor het product ontworpen werd; ze moeten voldoen aan kwaliteits- en duurzaamheidscriteria die in het algemeen voor dergelijk product verwacht worden.

Maison Dequanter kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de andere partij voor enige vertraging of voor het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen te wijten is aan een gebeurtenis buiten de redelijke controle van deze partij met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen: productieonderbreking, leveringsproblemen of grondstof tekorten.
Bij overmacht (zie vorig paragraaf), verbindt Maison Dequanter er zich toe de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

Ingeval een of meerdere artikelen van de AVV vernietigbaar worden verklaard, blijven de overige artikelen van kracht en heeft dit geen invloed op de geldigheid en naleving van de AVV.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de aankoop van producten en/of deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Brussel (België)

 

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.