Privacybeleid

Lilu heeft het grootste respect voor uw privacy en gegevensbescherming, en voldoet aan Verordening 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en het verkeer van dergelijke gegevens (hierna de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘ AVG ‘).

Maison Dequanter (hierna zowel ‘Maison Dequanter’ als ‘Lilu’ genoemd) is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van deze wetgeving. De betrokkene is de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, d.w.z. de klant. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde natuurlijke persoon, namelijk de klant. Verwerking verwijst naar elke bewerking of reeks bewerkingen, al dan niet geautomatiseerd, toegepast op persoonlijke gegevens of gegevenssets, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending en verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, uitlijnen, combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Lilu is de handelsnaam van Maison Dequanter, een kleine leerwerkplaats in Brussel die tassen ontwerpt en produceert.

Maison Dequanter, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht (‘sprl’) heeft haar maatschappelijke zetel te Baillistraat 9, 1000 Brussel, en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0411.909.411.

Lilu kan gecontacteerd worden: per post naar onze maatschappelijke zetel in de Baillistraat 9, 1000 Brussel; e-mail info@lilu.be; telefonisch op +32 2511 20 50 tijdens de openingsuren van de winkel.

Lilu verzamelt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer de gegevens door u worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het bestellen van een tas.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren: Ofwel heeft u vrije en geïnformeerde toestemming gegeven voor de verwerking van gegevens om: alle noodzakelijke functies van onze website te gebruiken; de verwerking van gegevens voor indirecte marketing mogelijk maken. Of je hebt Lilu gevraagd om je gegevens te verzamelen om: een LILU-item te kopen, aan te passen of te repareren; en / of om de nieuwsbrief te ontvangen.

Of Lilu is wettelijk gemachtigd om uw gegevens te verzamelen ten behoeve van haar gerechtvaardigde belangen met betrekking tot directmarketingactiviteiten waarbij nieuwe producten en diensten of verbeterde versies daarvan aan u worden aangeboden op een manier die niet nadelig is voor uw rechten en vrijheden; secundair gebruik van geanonimiseerde gegevens voor onderzoek en statistieken met behulp van geanonimiseerde gegevens.

In het kader van de geplande gegevensverwerkingsactiviteiten zal Lilu de volgende gegevens verwerken: contactgegevens: naam, achternaam, titel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, keuze van de contacttaal; gegevens in verband met uw profiel: uw nieuwsbriefkeuzes, uw aankoop-, wijzigings- en reparatiegeschiedenis met betrekking tot door ons verkochte artikelen; betalingsgegevens: bankgegevens en facturatiegegevens; gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website: hoofdbron, taalkeuze op onze website. Opgemerkt moet worden dat Lilu alleen gegevens verwerkt die relevant zijn voor het doel van de beoogde verwerking.

Het recht om toestemming in te trekken: ik kan mijn toestemming voor de verwerking van mijn gegevens op elk moment en zonder rechtvaardiging intrekken. Deze terugtrekking zal geen aanleiding geven tot enige vorm van nadeel jegens mijn persoon. Ik begrijp echter dat als de verwerking geheel of gedeeltelijk gerechtvaardigd is voor een ander doel (zoals het voldoen aan een verzoek om een ​​monster), deze zal worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.

 

Recht op inzage: ik kan toegang vragen tot persoonsgegevens die over mij worden bewaard en verwerkt door Lilu. Mijn verzoek om toegang tot mijn gegevens zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, en binnen maximaal een maand na ontvangst van het verzoek. Als het verzoek bijzonder complex is, wordt deze termijn verlengd tot twee maanden.

 

Recht op rectificatie: ik kan rectificatie van mijn gegevens vragen als deze onjuist zijn of bijgewerkt moeten worden. De gegevens worden zo snel mogelijk gecorrigeerd. Recht op beperking van de verwerking: ik kan verzoeken om de verwerking van mijn gegevens te beperken tot een specifiek doel of gebruik.

 

Recht om te worden vergeten: ik kan verzoeken om verwijdering van mijn gegevens. In bepaalde gevallen kan het verwijderingsverzoek betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van de dienst waarop u zich aanvankelijk had geabonneerd. De gegevens worden zo snel mogelijk verwijderd.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: ik kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens. In bepaalde gevallen kan het bezwaar maken tegen verwerking ertoe leiden dat u niet langer gebruik kunt maken van de dienst waarop u zich aanvankelijk had geabonneerd. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming: ik kan bezwaar maken tegen onderwerping aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Opgemerkt moet echter wordHet recht om toestemming in te trekken: ik kan mijn toestemming voor de verwerking van mijn gegevens op elk moment en zonder rechtvaardiging intrekken. Deze terugtrekking zal geen aanleiding geven tot enige vorm van nadeel jegens mijn persoon. Ik begrijp echter dat als de verwerking geheel of gedeeltelijk gerechtvaardigd is voor een ander doel (zoals het voldoen aan een verzoek om een ​​monster), deze zal worden uitgevoerd om dat doel te bereiken.

Recht op inzage: ik kan toegang vragen tot persoonsgegevens die over mij worden bewaard en verwerkt door Lilu. Mijn verzoek om toegang tot mijn gegevens zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, en binnen maximaal een maand na ontvangst van het verzoek. Als het verzoek bijzonder complex is, wordt deze termijn verlengd tot twee maanden.

Recht op rectificatie: ik kan rectificatie van mijn gegevens vragen als deze onjuist zijn of bijgewerkt moeten worden. De gegevens worden zo snel mogelijk gecorrigeerd. Recht op beperking van de verwerking: ik kan verzoeken om de verwerking van mijn gegevens te beperken tot een specifiek doel of gebruik.

Recht om te worden vergeten: ik kan verzoeken om verwijdering van mijn gegevens. In bepaalde gevallen kan het verwijderingsverzoek betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van de dienst waarop u zich aanvankelijk had geabonneerd. De gegevens worden zo snel mogelijk verwijderd.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: ik kan op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van mijn gegevens. In bepaalde gevallen kan het bezwaar maken tegen verwerking ertoe leiden dat u niet langer gebruik kunt maken van de dienst waarop u zich aanvankelijk had geabonneerd. Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming: ik kan bezwaar maken tegen onderwerping aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd. Opgemerkt moet echter worden dat Lilu dit soort geautomatiseerde verwerkingen niet gebruikt.

Recht om uitnodiging te weigeren: ik kan onvoorwaardelijk verzoeken om niet langer gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden. Opgemerkt moet echter worden dat Lilu alleen contact opneemt met die personen die interesse hebben getoond in zijn producten en diensten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: ik kan vragen dat mijn gegevens aan mij of aan een derde partij (gegevensbeheerder) die door mij is aangewezen, worden meegedeeld in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar en draagbaar formaat, zodat zij mij een bepaalde service.en dat Lilu dit soort geautomatiseerde verwerkingen niet gebruikt.

Recht om uitnodiging te weigeren: ik kan onvoorwaardelijk verzoeken om niet langer gecontacteerd te worden voor marketingdoeleinden. Opgemerkt moet echter worden dat Lilu alleen contact opneemt met die personen die interesse hebben getoond in zijn producten en diensten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: ik kan vragen dat mijn gegevens aan mij of aan een derde partij (gegevensbeheerder) die door mij is aangewezen, worden meegedeeld in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar en draagbaar formaat, zodat zij mij een bepaalde service.

Nee. Tenzij wettelijk verplicht, verbindt Lilu zich ertoe om nooit gegevens die over iemand worden bewaard, aan derden door te geven als dit niet voldoet aan de voorwaarden van haar Privacyverklaring en de AVG.

Nadat de verwerking van de betreffende gegevens is afgerond, worden de gegevens, afhankelijk van de omstandigheden, binnen een jaar verwijderd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na het verstrijken van de termijn kunnen de gegevens worden geanonimiseerd en verwerkt voor statistische en onderzoeksdoeleinden.

Lilu maakt op haar website gebruik van cookies. Bepaalde cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website, wat betekent dat u het gebruik van deze cookies moet accepteren om toegang te krijgen tot de website. Dit worden ‘functionele cookies’ genoemd. Andere cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden, om onze website en ons aanbod te verbeteren. U kunt deze cookies desgewenst blokkeren. Ze worden ‘analytische cookies’ genoemd. Bovendien kunt u de instellingen van uw internetbrowser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari etc.) op elk moment wijzigen om cookies te voorkomen, blokkeren of filteren.
Hieronder vindt u een volledige lijst van de cookies die op Lilu’s website worden gebruikt:

Type: Analytical, Name: stripe_mid, Storage period: 1 Year, Developer: Stripe: Developer: Stripe online payment, Purpose: This cookie measures internet traffic. For more information, visit https://stripe.com/cookies-policy/legal Type: Functional,

Name: woocommerce_cart_hash, Storage period: 3 months Developer: WooCommerce (eCommerce platform), Purpose: This cookie allows you to save items in your shopping cart. For more information, visit https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

Type: Functional Name: woocommerce_items_in_cart, Storage period: 3 months Developer: WooCommerce (eCommerce platform), Purpose: This cookie allows you to save items in your shopping cart. For more information, visit https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

Type: Functional Name: woocommerce_session, Storage period: 3 months, Developer: WooCommerce (eCommerce platform), Purpose: This cookie allows you to save items in your shopping cart. For more information, visit https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-cookies/

Type: Analytical Name: _gid, Storage period: 24 hours Developer: Google Analytics, Purpose: This cookie makes it possible to differentiate between the site’s users. For more information, visit https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Type: Analytical,

Name: _ga, Storage period: 2 years Developer: Google Analytics, Purpose: This cookie makes it possible to differentiate between the site’s users. For more information, visit https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming op +32 2274 48 00, per e-mail op commission@privacycommission.be of per post op Rue de la Presse 35 , 1000 Brussel.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd en herzien op 11/10/2018.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.